Paslaugos

dreamstime_xxl_102707959

Analizuojame esamą situaciją išsamiai ir dėmesingai, sudarome potencialių rizikų žemėlapius, vertiname esamą rizikų valdymo strategiją.

dreamstime_xxl_104570165

Vertiname rizikas ir sudarome programą joms valdyti, teikiame kaštų optimizavimo alternatyvas, atsižvelgiame į pokyčius ir atstovaujame išskirtinai kliento interesus.

04_Merger & Acquisition

Adaptuojame draudimo sutartis klientų poreikiams ir specifikai, supaprastiname sudėtingus dalykus iki elementarių dėsnių, valdome sutarčių portfelį ir laiku organizuojame sutarčių pratęsimus ar nutraukimus.

female-lawyer-and-man-at-desk

Skiriame profesionalią komandą klientų įvykiams administruoti, skubiai reaguojame į susiklosčiusias aplinkybes, konsultuojame sudarydami veiksmų planą, tarpininkaujame derybose su draudikais.